התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   דבש טהור אורגני דף הבית   »   תזונה טבעית   »   חכמי ישראל

חכמי ישראל על תזונה ובריאות

***
נסה להפוך את מילוי צרכיך הגופניים לחוויה רוחנית. יש אנשים האוכלים בכדי לאזור כוח ללמוד את דבר האלוהים. אחרים, המודעים יותר לרוחניותם, לומדים את דבר האלוהים על מנת לדעת כיצד לאכול.
הימנע במידת האפשר מלאכול בחפזון. גם בביתך, אל תבלע במהירות את מזונך. האכילה, פעולת קודש היא, ודרושה לה צלילות דעת מירבית.
(רבי נחמן מברסלב)

***
שנאו המאכלים המזיקים כאשר ישנא איש את רעהו, השונאו ומבקש להמיתו.
איכלו כדי שתחיו, והיתר תחרימו. אל תאמינו שרוב המאכל והמשתה יגדיל הגוף וירבה השכל כשק המתמלא מין המושם בתוכו, כי הוא ההפך, באכול מעט יש כח באיצטומדכא לקבלו, ובחום הטבעי לעכלו, אז יגדל ויבריא ודעתו יתיישב, ואם אכל יותר מדי וכו' שכלו יתבזה וכיסו יתרוקן, והיא סיבת רוב החולאים וכו'.
(מתוך מוסר הרמב"ם לבנו)

***
ולא ילך אחר תאוותו לאכול כל מה שהחיך מתאווה מאכלים רעים, מפני שהם מזיקין.
(ראשית חכמה, שער הקדושה)

***
מצווה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו
כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה.
(בעל הטורים)

***
... אלא ישים על ליבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואבריו בלבד. לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאווה, ככלב וחמור, אלא יאכל דברים המועילים לגוף – אם מרים או מתוקים, ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לחיך!
(המב"ם דעות ג' ב')

***
אף על פי שקיצו ומספר ימיו תלויים בגזירת הבורא יתברך, עם כל זאת על האדם לעשות מצידו מה שבידו כדי לשמור על חייו על ידי שיאכל וישתה ויתלבש ויגור כפי שדרוש לו... וכבר הזהירה אותנו התורה באומרה (דברים ו', ס"ז): "לא תנסו את השם אלוקיכם", כי האדם המעמיד את עצמו בסכנה, אין לו מנוס מאחת משתי אפשרויות: אפשרות אחת היא, שימות, ואז יהיה הוא הרוצח של עצמו... והאפשרות השנייה היא, שאמנם יינצל בעזרת הבורא מהסכנה, אבל יאבד על ידי כך זכויותיו ויפסיד את שכרו.
(חובת הלבבות, שער הביטחון, פרק ד')

***
ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והוא עיקר לכל החולאים, ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים.
(הרמב"ם דעות ד', ב')

***
"לעולם –
לא יאכל אדם – אלא שהוא רעב
ולא ישתה – אלא שהוא צמא."
(הרמב"ם דעות ד', א')

***
הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי-אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריין והמחלימים.
(הרמב"ם דעות ד')

לראש הדף
   תזונה טבעית דף הבית   »   תזונה טבעית   »   חכמי ישראל על תזונה ובריאות

תזונה טבעית

מאמרים על תזונה בריאה 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional