התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   חגים, מועדים דף הבית   »   חגים ומועדים   »   ראש השנה

ראש השנה

בתחילתה של השנה החדשה, יהודים בכל העולם מקבלים על עצמם סוג מסוים של אחריות. מהי?

מאת ראש ישיבת 'אש התורה', הרב נח ויינברג זצ"ל
פורסם ב: 25/8/2007

הימים הנוראים! העם היהודי ניגש אל השנה החדשה תוך התפעלות מהבריאה כולה; העוצמה והיופי של היקום, שנבראו על ידי כוחו האינסופי של הקב"ה ונוצרו לא רק בשביל האנושות כולה, אלא גם בשביל כל אחד ואחד מאתנו באופן פרטי!

רבי טרפון, אחד התנאים, נהג לשנן את הפתגם: "היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק".

כשאנו נזכרים בדברים הללו בכל שנה לפני ראש השנה, אנו גם קוראים בתורה את הפסוק הבא: "הנסתרות לה' אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" (דברים כ"ט, 28).

רש"י בפירושו מסביר:
אנחנו איננו אחראיים על "הנסתרות" של האחר, משום שאין לנו דרך לדעת מה האחר חושב. אך באחריותנו לתקן את "הנגלות לנו". אם לא נתקן אותן, האשמה תהיה עלינו.

"כל ישראל ערבים זה לזה". קביעה זו מחייבת כל אחד מאתנו כלפי חברו. אי אפשר לומר: "אני אנהל את חיי כפי שאני רוצה וזה לא ישפיע על אף אחד אחר". החור שבשכבת האוזון אינו מבחין בין אדם לאדם. לא קיימים גבולות בכל הנוגע לסמים, לגניבות ולאלימות. השנאה והפילוג הן תופעות המשמידות את היהדות כולה והעלולות להכות בכל בית.

כל אחד מאתנו ערב כלפי האחרים. אילו היית חותם ערבות על הלוואה של אדם אחר, והיית רואה שהחייב לא יכול לשלם את חובו, ברור שהיית מוצא את הדרך לשלם זאת במקומו – וזהו המצב גם בחיינו החברתיים.

זהו הזמן לחידוש ההתחייבות שלנו לתקן את העולם כמיטב יכולתנו.
ראש השנה מציין את יום הולדתו של המין האנושי, פסגת היצירה. וזהו גם הזמן לחידוש ההתחייבות שלנו לתקן את העולם כמיטב יכולתנו. משימה זו מהותית ביותר עבור הזהות הפרטית שלנו, היות ובהגשמתה אנו מגשימים גם את עצמנו.

אם כך, כיצד עלינו להמשיך? כיצד נתקן את העולם?

התורה ממשיכה ומסבירה:
"כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר, 'מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו...' ולא מעבר לים היא... כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך, לעשותו" (דברים ל', 14-11).

הקב"ה מלמד אותנו עד כמה עלינו להרחיק לכת בכדי לתקן את העולם. אילו היינו צריכים להגיע עד השמים או מעבר לים, היינו מחויבים להרחיק אפילו עד לשם בכדי להשיגה. למרבה המזל, איננו צריכים כל כך להתאמץ. התשובה היא עניין ש"קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך, לעשותו".

בראש השנה אנו מבקשים מהקב"ה להכניס אותנו לספר החיים, כשמשמעות החיים איננה ריחוף סתמי בחלל העולם. אין הכוונה שנחיה כמו רובוטים וגם לא שנסתובב כמו סהרורים. משמעות החיים מבחינה ערכית ומוסרית, היא להיות אמיתיים עם עצמנו! כשתקיעת השופר מנערת אותנו מתרדמתנו ו"זועקת": "התעוררו! בררו מה אתם רוצים להגשים בחייכם שניתנים לכם בכל שנה מחדש!"

בכל יום אנחנו מצהירים על סדר העדיפויות שלנו פעמיים במהלך "קריאת שמע". האם אנו קשובים למילים היוצאות מפינו? "ה' אחד!" כלומר, ה' משגיח באופן פרטי על כל אחד ואחת מאתנו, וכל מה שהוא עושה, זה רק לטובתנו!" הבה ננסה להבין וליישם זאת.

כוח מיוחד זה אינו נמצא בשמים או מעבר לים. הוא קיים ממש בהישג יד.
מי שברא את העולם, העניק לנו את יכולת הבחירה החופשית וטמן בקרבנו ניצוץ אלוקי. כוח מיוחד זה אינו נמצא בשמים או מעבר לים. הוא קיים ממש בהישג יד, או כפי שאומר לנו הקב"ה: "החיים והמוות נתתי בידך... ובחרת בחיים למען תחיה" (דברים ל', 19).

בראש השנה המתקרב, נקיים את ההתחייבות "לבחור בחיים" למען נחיה. בואו נתעורר אל מול הפוטנציאל המדהים ביותר בבריאה, אל מול עצמנו.

לראש הדף

לקראת ראש השנה תשס"ט
יהי רצון שנאמץ בראש השנה ובכלל, את הידיעה שדווקא מתוך המציאות, מתוך הסיבוכים שבה, משם עלינו להוציא את הטוב.
כאשר קשה, שנדע לומר: דווקא כך ה' רוצה שאעבוד אותו. דווקא מכאן אני יכול להוציא אור גדול, תובנה, צמיחה, בירור. דווקא מכאן יעלו דברים שלא היו עולים אחרת!
הרבנית יפעת טל
לראש הדף

שנה טובה וגם מתוקה
לקראת ראש השנה תשס"ה
את נוסח הבקשה הנאמרת בליל ראש השנה: שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, הסביר רבי שלמה לייב מלנז'נה, כי טובה לבד אינה מספיקה, משום שאפילו על הרעה חייב אדם לברך ולומר "גם זו לטובה", ולכן נוסף על בקשתנו שתהיה השנה טובה מוסיפים אנו שתהיה גם מתוקה.

ובנימה אישית - מאת דינה:
כל מה שעובר עלי - אני בוחרת לראות כחלק מההתפתחות שלי, מהצמיחה שלי. אין שלילי או חיובי - אני יכולה להפיק ולגדול מכל דבר. לעיתים דווקא ה"מכות" הן אלה המקדמות אותי יותר מכל, ובמבט לאחור הן נראות כמתנות הכי גדולות.
אך האם זה הכרחי - לצמוח דווקא דרך מכות? האם התרופה חייבת להיות מרה? ואולי אפשר אחרת? אולי הגדילה יכולה להיות לא רק טובה, אלא גם מתוקה? אז אני מבקשת שנה טובה (שנת גדילה וצמיחה) וגם מתוקה - שנת שמחה והנאה!
לראש הדף

תשובה דרך שמחה
מאת דינה ובנימין, לקראת ראש השנה תשס"ז
"בחודש אלול ובימים הנוראים מתעוררים אצל כל יהודי הרהורי תשובה והוא רוצה באמת ובתמים לשפר את דרכיו. עוברים ימי אלול, חולפים הימים הנוראים וחגי תשרי, ופעמים רבות חוזרים כל הקלקולים, כאילו לא היה דבר. למה אין התשובה מצליחה להחזיק מעמד לאורך-זמן?
הרבי האמצעי מליובאוויטש (1774 - 1828) מסביר בספרו "דרך חיים", שהסיבה לכך היא משום שהתשובה טיפלה בגילויים החיצוניים של ה"מחלה" בלבד ולא בעיקרה ובשורשה. מרבית תשומת-הלב הושקעה בתופעות השליליות עצמן, אך מעט מאוד הופנה לטיפול בסיבתן ובמקורן הפנימי. "
מתוך "שיחת השבוע"
דברים אלה הדהדו בנו חזק, בעקבות התהליכים העמוקים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות.
איך מגלים את הסיבות הפנימיות שמעכבות את התשובה האמיתית, ואיך מטפלים בהן?
מבלי לזלזל בחשיבות התובנות השכליות, מסתבר שהראש יכול להיות מאוד מתעתע, ולכן תהליך שכולל עבודת שכל בלבד, אם זה דרך קריאת ספרים, הרצאות או שיחות עם פסיכולוג, לא תמיד מועיל. וגם אם מגלים את סיבת עיכוב התשובה – האם יש לנו כלים לעשות את השינוי העמוק שיחזיק מעמד לטווח ארוך? יש כאלה שמצליחים לעשות זאת דרך תפילה, התבוננות פנימית, הרהורי תשובה – אך הם מעטים.

אנו גילינו שיש דרך שיכולה להקל מאוד על ביצוע שינוי אמיתי שמחזיק לטווח ארוך. רובינו שכחנו שיש לנו משאב נוסף – הגוף שלנו, שכל איבר שלו הוא השתקפות מדויקת של "איברים" מקבילים בנפש ובנשמה. הגוף הוא גלוי ונגיש עבורנו, לעומת הדרגות הפנימיות יותר, והוא הגשר שדרכו ניתן להתחבר לנפש ולנשמה. עיקרון זה הוא אחד מאבני היסוד של גישת "עוצמת הרכות".

תהליך "עוצמת הרכות" כולל עבודת מודעות עמוקה דרך הקשבה לגוף-נפש, תוך כדי נענוע עדין של הגוף. כמו כן, נרכשים כלים להתמודדות ולהעצמה אישית. כך ניתן להסיר את הקליפות המיותרות ולהמיס את החסימות, כדי לגלות מי אנחנו ומה היעוד שלנו בחיים האלה.

מה בעצם הנשמה האלוקית שלנו רוצה ומחויבת לעשות כאן? מה השליחות המיוחדת שלנו? אם לא נגלה זאת, איך נדע לעשות את התיקון שעבורו נבראנו? כשאנו מחוברים לעצמנו, אנו מגלים את הניצוץ האלוקי שבתוכנו ודרכו יכולים להתחבר לבורא העולם בצורה שלמה יותר. החיבור מביא לתחושה של שלמות, ולשמחה גדולה שאינה תלויה בדבר. מבחינתנו, זוהי דרך לתשובה אמיתית ושלמה.
לא בכדי קוראים ל"עוצמת הרכות" "ריפוי דרך שמחה" – וניתן להוסיף גם – "תשובה דרך שמחה".

חגי ישראל - ראש השנה ויום כיפור שנה טובה!

לראש הדף

איגרות ברכה לראש השנה מאת מאסטר ניר מלחי לתלמידיו

לקראת ראש השנה תשס"ז
המילה "שלום" היא מלשון שלם ופרושה שלמות.
המילה "שלום" היא אחד משמותיו של הקב"ה.
אין ברכה שלמה יותר מ"שנת שלום".
שנת שלמות פנימית עם עצמינו.
שנת שלמות חיצונית עם סביבתינו.
שנת שלמות בעבודתינו המשותפת.
ליצירת גוף מאוחד ושלם.
שנה טובה
שנת שלום

לקראת ראש השנה תשס"ו
כעוסקים באומנויות לחימה ידועים לנו כוחות הגוף, כוחות הנפש והקשר בינהם העוסק בהשלטת הנפש על הגוף.
כיהודים ידועים לנו זמני מועדי ישראל, כוחות הרוח הטבועים בזמנים אלה והקשר בינהם העוסק בהשלטת הרוח על הגוף והנפש.
ראש השנה הוא יום דין. זהו זמן מסוגל להחלטות ושינוים שיחזיקו מעמד במורד השנה הבאה כולה.
באפשרותנו להפוך תקופה זו לטובה שבחיינו לאורך כל השנה הבאה עלינו לטובה.
זמן טוב, תקופה טובה, שנה טובה.
לראש הדף
   חגים, מועדים דף הבית   »   חגים ומועדים   »   ראש השנה

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional