התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   הניגון החסידי דף הבית   »   בכוח הניגון של אדמו"ר הזקן

בכוח הניגון של אדמו"ר הזקן

הניגון החסידי - מרדכי ברוצקי
רבי שניאור זלמן מלאדי - אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' הוא המייסד של חסידות חב"ד לפני כ 250 שנה.
צדיק וגאון עצום היה כבר בצעירותו. כשם שגדול היה כוחו בתורה ובתפלה כך ניכר בו חוש נגינה נדיר.

אדמו"ר הזקן חיבר עשרה ניגונים קדושים ומכוונים, שכל אחד מהם מעורר את הכוחות הנעלים והחבויים בנפש.
'בעל התניא' פיתח מאד והעצים את עולם המוסיקה והפך עיסוק בה לחלק בלתי נפרד בעבודת ה' בדרך החסידות.

כמובן לא כל סוגי מוסיקה נכנסו לחצרו של האדמו"ר, אלא רק אותם ניגוני נשמה וניגוני שמחה המסוגלים לעורר את הכוחות האיכותיים והחיוביים שבנפש, מתוך חווית האמונה וביטחון בה'.
הוא הרחיק כל סגנון שמעורר עצבות וייאוש מצד אחד או הוללות והפקרות מצד שני.

הנגינה הפכה להיות כלי שרת מעשי אצל אדמו"ר הזקן כדי לקרב יהודים לאמת של ה'.
פעם עבר אדמו"ר הזקן דרך העיר שקלוב. גאוני שקלוב שלא היו נמנים על עדת החסידים הכינו קושיות עצומות בגמרא כדי לבחון את גדולתו.
גדולי הגאונים הגיעו לאכסניה שלו ושאלו את שאלותיהם. הרבי לא הסכים לענות לאף אחד מהם, אלא בפומבי.
כינסו הגאונים אסיפה רבתי בבית המדרש הגדול של שקלוב והזמינו את אדמו"ר הזקן לבוא ולדרוש בפני הקהל ולענות על קושיותיהם.
הסכים אדמו"ר הזקן והגיע לבית המדרש ביום המיועד. בית המדרש היה מלא מפה לפה וכולם חיכו בדריכות לדברי האדמו"ר 'בעל התניא'.
כאשר עלה על הבימה, אמר: "לפני שאומר תורה אנגן ניגון". והחל לשיר בדבקות גדולה כהרגלו. בבית המדרש נהיתה דממה וכולם שקעו בעמקי מחשבותיהם עד אשר לא הרגישו היכן הם נמצאים.
בסיום השירה כשהתעורר הקהל מהחוויה העמוקה, הודו כל הגאונים שבזמן שירת הניגון נפתרו להם כל קושיותיהם וכל שאלותיהם.
בכוח ניגון הדבקות פתח הרבי את מעיינות החכמה החבויים בעמקי הנפש.

ניגון דבקות לתפילות שבת
אחד מעשרת הניגונים המכוונים של אדמו"ר הזקן - "ניגון דבקות לתפילות שבת".
אדמו"רי חב"ד לדורותיהם שילבו ניגון זה בתוך תפילותיהם הטהורות.

קליפ מיוחד ומרגש לרגל ח"י אלול - יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, בביצועו המביע והעמוק של הכנר מרדכי ברוצקי, מכניס את המאזינים לעמקי נשמתו הפנימית של הניגון הקדוש.

ישנן מספר גירסאות לניגון. הביצוע הנוכחי מבוסס על הקלטה אותנטית נדירה של החסיד ר' דוד לייב מורוזוב - בנו הגדול של מזכירו של הרבי הריי"צ, ר' אלחנן דב (חאניע) מורוזוב, שכידוע למד את כל ניגוני אדמו"ר הזקן מפי הרבי הרש"ב.
לעבור לקליפ

עשרת הניגונים של אדמור הזקן
1. ארבע בבות
ניגון ללא מילים. הניגון הראשי והיסודי של חסידי חב"ד. מורכב מארבע חלקים שהם מאין ארבע שערים (בבות בארמית). דרך כל 'שער' לוקח אותנו אדמו"ר הזקן למשא רוחני דרך ארבע עולמות המסודרים בעליה מלמטה למעלה ע"פ שיטת הקבלה: שער א' – עולם העשייה הרוחני, שער ב' – עולם היצירה, שער ג' – עולם הבריאה, שער ד' – עולם האצילות.

2. כאייל תערוג
מוטיב קצר שבנוי באופן של רצוֹא ושוֹב ע"פ שיטת הקבלה. רצוֹא – השתוקקות חזקה לעלות בקדושה ולעזוב את המציאות המוכרת, ושוֹב – אחרי רוויה רוחנית לחזור למציאות ולפעול בה.

3. אלי אתה ואודך
מושר על הפסוקים האחרונים של פרק קי"ח בתהילים.
ע"פ מסורת של אדמו"רי חב"ד, ניגון זה מעורר את גילויו של אליהו הנביא.

4. צאינה וראינה
מוטיב של דבקות רוחנית שמושר רק עם שתי המילים "צאינה וראינה" מתוך שיר השירים. פירש אדמו"ר הזקן – כאשר מקיימים "צאינה", יוצאים מתוך כל מדרגות ה"אני" – האגו, אז זוכים ל"ראינה", אפשר לראות אלוקות.

5. קול דודי דופק
שני חלקים ראשונים מושרים עם מילים מתוך שיר השירים – "קול דודי דופק. פיתחי לי אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי" ואחרי זה הניגון ממשיך ללא מילים.
לניגון זה מייחסים סגולות רבות. באפשרותו 'לנקות' את הנשמה ולעזור לאדם למצוא את הכיוון האמיתי בחייו הפרטיים.

6. אבינו מלכינו
חלק מהניגון מושר עם המילים מתוך תחילת הפיוט "אבינו מלכנו".
"אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה".
וחלקו השני מושר בדבקות ללא מילים.

7. לכה דודי
מושר על המילים של פיוט לקבלת שבת:
"לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה".
נוסף עוד חלק לניגון, שלא ברור עם זה המשך לניגון זה או ניגון עצמאי נוסף של אדמו"ר הזקן.

8. ניגון דבקות לתפילות שבת
ניגון בעל מבנה מורכב שכולל מספר חלקים, מושר ללא מילים. האדמו"רים בחב"ד שילבו חלקי הניגון בזמני התפילה באריכות מתוך התבוננות והשתפכות הנפש.

9. ניגון דבקות לתפילות ראש השנה
ניגון ללא מילים. הניגון הוא מוטיב שחוזר על עצמו בצורות שונות. כל נשיאי חב"ד שרו את הניגון בתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. החסידים לא נהגו להצטרף לשירת ניגון זה.

10. שלוש תנועות
ניגון ללא מילים מורכב משלשה חלקים. החלק הראשון חיבר הבעל שם טוב, החלק השני נוסף ע"י המגיד ממזריטש והחלק השלישי ע"י אדמו"ר הזקן.
יש מספר פעמים בשנה שחסידי חב"ד נוהגים לשיר ניגון אחד מכל אחד מהאדמו"רים. את סידרת הניגונים פותחים עם הניגון 'שלוש תנועות'.


לראש הדף
   הניגון החסידי דף הבית   »   בכוח הניגון של אדמו"ר הזקן

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional