התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   פדיון הניגון - הבעל שם טוב

פדיון הניגון על ידי הבעש"ט

רבי ישראל בעש"ט היה מהלך עם תלמידיו בשדה, והנה ראה רועה העומד ומחלל בחלילו, נעמד גם הוא והקשיב בהתפעלות לניגון. כשגמר הרועה לנגן, נתן לו הבעש"ט אגורה אחת וביקשו לחזור על הניגון. חזר הרועה על הניגון בחשק ובהלהבות. כשגמר שלשל שוב הבעש"ט לידו אגורה וביקשו לחזור על הניגון.
בפעם השלישית, התברר לרועה לפתע כי שכח את הניגון.

אמר הבעש"ט לתלמידיו: " ברוך ה', קיימתי מצוות פדיון שבויים. ניגון זה היו הלויים שרים בבית המקדש, אך לאחר החורבן יצא הניגון לגלות ונשבה בין הגויים, עד שהגיע לרועה זה שהיה שומר על הניגון. כעת הוצאתי אותו מידי החיצוניים והעליתיו לשרשו הקדוש".
(כל סיפורי בעל שם טוב - כרך ב' עמ' רפא)

לראש הדף
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   פדיון הניגון - הבעל שם טוב

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional