התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי

הניגון החסידי

הניגון החסידי - מרדכי ברוצקי
יחס הרבנים הקנאים, לפני תקופת החסידות, אל השירה והזמרה היה כמעט שלילי. שירת ישראל נצטמצמה אז עפ"י רוב , רק לניגוני התפילה בבית הכנסת, ואילו כשישבו היהודים בביתם צמצמו מאוד בשירה וזמרה.
אפילו ניגוני הזמירות בסעודות ש"ק וימים טובים היו מלווים עצבות, מפני שהמעיטו בכלל בחדווה ושמחה יתירה.

עובדה זו נמשכה מדור לדור, אשר מסיבת חשכת הגלות וצרותיהן של ישראל מזמן לזמן, החמירו ביותר הרבנים ורועי ישראל בעת ההיא למעט בשמחה ובשירה ומטעם זה משכו היהודים, והחרדים שבהם בייחוד, את ידיהם מלהתעסק ולהגות בה.
אין פלא איפוא, שנתעממה אורה והתקדרו שמי' של הנגינה הישראלית, עד שנתרוקנה לאט לאט מרעננותה ולשדה המקורי שהיו לה בזמן הבית.

כך נמשך הדבר עד שהגיע דורו של מורנו ר' ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט), מחולל שיטת החסידות, שעל ידו נתעטפה שוב הנגינה הישראלית בלבושה המסורתי והמקורי, וקיבלה את תיקונה האמיתי.

הבעש"ט ותלמידיו מעוררים את הנגינה
כשם שתורת החסידות בכללותה לא הוסיפה ולא גרעה במשהו מחוקות התורה והמצווה, אלא שהכניסה והפיחה רוח חיים חדשים ורשפי אש שלהבת בעבודת הבורא של האיש הישראלי, שבעסקו בתורה או בקיימו אחת ממצוות ה', שיהיה חדור כולו בחיות פנימית ונעם נפשי, כמו שגם כל הנהגותיו צריכות להיות בזריזות ובשמחת הנפש - כן הייתה דרכה של החסידות, פעולתה והשפעתה כלפי הנגינה הישראלית.

אל נחשוב שהחסידות יצרה כאן דבר חדש שלא היה בעולם. אין הדבר כן. כבר נוכחנו לדעת, שהנגינה הייתה קיימת בישראל בצורות שונות בכל משך ההיסטוריה העתיקה שלו ואף גם בתקופת גלותו. אלא שבמשך שנות הגלות וריבוי הנדודים והצרות נתייבשה ונתכרכמה נגינה זו מלחלוחיותה וכאילו נפסקה ממעיינה וממקור חיותה האמיתי.
ובא הבעש"ט ותלמידיו ועוררו בה שוב נשמה.

הבעש"ט וסיעתו, מלבד שהחשיבו את הנגינה כשהיא לעצמה והכירו את רב כוחה לתחיית העצמות היבשות ביהדות, הנה הצליחו במידה מרובה להחדיר מחדש רוח חיים בנגינת ישראל, בהחזירם את הניגונים למקורם הראשוני ממנו נבעו מתחילה.
אף הוא – הבעש"ט – הכניס בהם מאותה הקדושה ומאותו יופי וזוהר של מעלה, ששרו עליהם בתקופת זמן המקדש.

חשיבותו של הניגון בחסידות
הנגינה תופסת עמדה חשובה בחסידות והיא אחת מההנהגות היסודיות שהנהיג הבעש"ט בשיטתו החסידית. מעיקרי החסידות הלא המה: שמחת הלב ודביקות הנפש, בגעגועים וכיסופים לאבינו שבשמים – הנה לכל ההבעות הנפשיות האלו יגיע החסיד בסיוע של הניגון, שבכוחו לרומם את הנפש בשליבות הסולם האלוקי, ולהביאה למדרגות גבוהות.

רב כוחו של הניגון החסידי העליז והשמח, לגרש התוגה ועצבות הלב, שכ"כ נמאסות הן בתורת החסידות, וגדול עוזו להכניס במקומן אור חדש של שמחה, חדווה ועליצות הלב, תכונות הנפש שמחובבות ומשובחות כ"כ בשיטתן של החסידים.

התפתחות החסידות והנגינה
נגינת החסידים קיימת כבר כשלוש מאות שנה, ז"א, מראשית התגלותה של החסידות בשנת ה'תצ"ד ע"י מורנו ר' ישראל בעל שם טוב, נ"ע.
החל ממאורע חשוב זה בתולדות עמנו, נתפתחה הנגינה החסידית ע"י תלמידי הבעש"ט ותלמידי תלמידיו, רועי ומנהיגי החסידות לדורותיהם ומקומותיהם, שביניהם היו גם מנגנים מצוינים, שחיברו בעצמם כמה ניגונים מפורסמים כמו: הרה"ק יחיאל מיכל מזלאטשוב, הרה"ק ר' ארי' ליב הנק' "הסבא משפאלע", הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, הרה"ק ר' נחמן מברסלב, הרה"ק ר' אהרון מקארלין, הרה"ק ר' דוד טאלנער ועוד.

מנהיגי החסידים ראו בשירה ובזמרה חלק חשוב מדרכי החסידות, ולכן חיברו בעצמם, או שעוררו את חסידיהם – יודעי נגן – לחבר ניגונים מעוררים ולבביים וכן ניגוני שמחה וחדווה.

לקיחת מוטיבים נוכריים והעלותם לקדושה
ויש אשר לפעמים לקחו החסידים מוטיבים שונים מניגוני הרועים המלאים געגועי נפש ועדן, כמו ממדינת וואלאכיי ואוקראינה, מקומות אשר הבעש"ט ורבים מתלמידיו הצדיקים והנסתרים עברו דרך שם עוד בתקופת "התבודדותם" ואחרי שעיבדו ושכללו אותם, והעלו את "הניצוצות" הטובים שבהם – תיקנו אותם לניגוני חסידים.
זוהי סיבת העובדה שנמצאים הרבה מניגוני החסידים המושרים בשפת גויים תושבי הארץ ההיא.

מכל האמור יכולים אנו לקבוע שתנועת החסידות פעלה רבות לתחיית הנגינה הישראלית. היא שהפיחה מחדש רוח חיים, רגש של חמימות וקדושה בניגון, עד שבכוחו להרנין את הלב ולשמח את הנפש.
כן נתרבו הניגונים החסידיים שהלכו ונמסרו איש מפי איש וכן נתפשטו אח"כ בכל תפוצות ישראל.

לראש הדף
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional