התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
  הניגון היהודי דף הבית  »   הניגון היהודי החסידי

הניגון היהודי

מאת מרדכי ברוצקי

הניגון החסידי - מרדכי ברוצקי

מוסיקה תופסת מקום חשוב מאד בתולדות עם ישראל. השירה והנגינה נזכרים פעמים רבות בכתבי הקודש: בתנ"ך, בתלמוד, בספרות הגאונים הראשונים והאחרונים, בספרי הקבלה המוסר והחסידות.
על פי ההגות היהודית העיסוק במוסיקה הוא עתיק כתולדות האנושות. עוד בספר "בראשית" מופיע המוסיקאי הראשון בתולדות האדם – "יובל הוא היה אבי כל תופש כינור ועוגב" (בראשית ד' כ"א).

חז"ל גילו יחס של כבוד מיוחד למקהלת ענק ותזמורת הלויים בבית המקדש שמנו מאות מוסיקאים מקצועיים – "חכמת המוסיקה חשובה באומה … ולא הוצרכו הלויים להתעסק בצרכי פרנסה ולא היה להם עסק זולתי המוסיקה" (יהודה הלוי – כוזרי מאמר ב' ס' ס"ד).

בכוח המוסיקה להשרות רוח הנבואה ורוח הקודש (ראה שמואל א' י) "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' (מלכים ב' ג:ט"ו), דוד אמר שירה ואז נחה עליו רוח הקודש (ספר הזהר פ' נח דף ס"ז).

מכל תחומי האומנות השונים המוסיקה נתפסת כאמצעי ביטוי העמוק והרוחני ביותר -– "אין בגשמיות דק כמוסיקה" (הרמב"ן ב'שער הגמול').
המוסיקה מאפשרת לחשוף את עמקי הנשמה – "השיר הוא קולמוס הנפש" (אדמו"ר הזקן, מייסד תנועת חב"ד), המוסיקה היא אמצעי תקשורת ששובר מחיצות בין האנשים – "לכל מנעול (שעל לב האדם) מפתח מיוחד, אבל יש מפתח כללי בו אפשר לפתוח את כל המנעולים וזהו עניין הנגינה" (האדמו"ר החמישי של חב"ד - הרש"ב).
מוסיקה היא שפה שנושאת מסר – "כשם שיש אותיות לדיבור כך יש אותיות לנגינה" (האדמו"ר השישי של חב"ד - הריי"צ).

מוסיקה מבטאת, מגלה ומעוררת תכונות נפש.
כשם שישנן אין ספור רבדים ותכונות בנפש האדם כך ישנן אין ספור יצירות מוסיקאליות שמבטאות תכונות אלה.
התכונות המגוונות של הנפש הן בחלקן חיוביות ובונות ובחלקן שליליות והרסניות. כשם שישנן תכונות וחוויות נפש כלל אנושיות כך ישנן תכונות וחוויות ספציפיות שנקלטות אך ורק בנפשו של יהודי.
כל המכלול של החוויות השונות מתבטא דרך סגנונות מוסיקאליים שונים ומגוונים.

מוסיקה שמשפיעה עלינו ומרגשת אותנו היא זו שמצליחה "לתרגם" לצלילים חוויות נפשיות עמוקות.

הניגון היהודי הוא סגנון מוסיקאלי עתיק שמצליח לתרגם לצלילים חוויות של התכונות הספציפיות היהודיות של הנפש.

מוסיקה היא מזון רוחני.
ניתן להקבילה למזון גשמי בשלושה מישורים:
א. מזון טעים = ניגון נעים - מוסיקה יפה ומרגשת
ב. מזון בריא = מוסיקה שמעוררת תכונות חיוביות ובריאות בנפש
ג. מזון כשר = מוסיקה שמותאמת במיוחד למבנה הנפש של יהודי.
השילוב של מוסיקה יפה ובריאה וגם כשרה זהו הניגון היהודי.

לראש הדף
  עוצמת הרכות דף הבית  »   הניגון היהודי

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional