התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   ניגון שאמיל

ניגון שאמיל

שאמיל – שמו של מנהיג שבטים קווקזיים במאה ה 19. הוא היה איש גבוה, חזק, פרש מעולה ולוחם בעל רצון ברזל, סבלנות ומשמעת עצמית. למעלה משלושים שנה ניהל מלחמת הרים נגד הצבא הרוסי עד שהוכנע.

ההיסטוריה מספרת את סיפורו של אדם בשם שאמיל, שהיה מנהיג שבטים קווקזיים אשר חיו בהרי קווקז במאה ה 19. הצבא הרוסי תקף שבטים אלה במטרה לנשלם מחירותם ולעשותם משועבדים לרוסיה. משנכשלו מאמציהם לכבוש את הגרוזינים האמיצים בשדה הקרב, הציעו להם מנהיגי הצבא הרוסי הסכם שלום כוזב שבעקבותיו הצליחו להביא לכך שהם יניחו את נשקם.

אולם, מיד לאחר זה, פיתו הרוסים את המנהיג שאמיל לצאת אליהם ממקום מבצרו על ההר, ואז לכדו אותו והכניסוהו לכלא.

בהיותו כלוא וחסר ישע התגעגע שאמיל לחיי החופש והעזות שאבדו לו. הוא ניחם עצמו בתקווה שיבוא יום והוא ישוחרר מגלותו, או ישוב למעמדו הקודם וכוחו והדרו יגדלו אף יותר מאשר קודם לכן.

געגועיו העזים מצאו ביטוים בניגון עצוב, אך גם מלא תקווה שפרץ ממנו בעת שהותו בכלא.

החסידים אימצו את ניגונו של שאמיל והפכוהו לניגון חסידי, כי סיפורו של האיש דומה מאד לקורותיה של הנשמה.

הנשמה יורדת מן העולמות העליונים אל תוך העולם הזה ומתלבשת בגופו של יצור אנוש. לבושיה הגשמיים, הנם במובן מסוים, תא המאסר שלה. כי היא נכספת בהתמדה לאותה חירות רוחנית ולאותו עונג שחוותה קודם ירידתה לעולם. היא מתאמצת לשחרר עצמה מן ה"גלות" של הגוף האנושי בכך שהיא מכוונת את מעשיו של הגוף לדרך של תורה ומצוות, וצופה ליום שבו היא תעזוב את העולם הזה, מצוידת בכל התורה והמצוות שעשתה, ותעלה שוב למעלה, אל העולמות העליונים.

את ניגון שאמיל לימד הרבי מליובאוויטש בשנת תשי"ט - לפנות בוקר בליל שמחת תורה אחרי הקפות וסעודת יו"ט.
את הניגון - כפי שסיפר הרבי - חיבר מנהיג קווקזי בשם 'שאמיל', הניגון חובר על ידו, לאחר שנלקח במרמה בשבי, על ידי הרוסים, הניגון משקף את מצבו העגום (בתנועה השניה) לעומת מצבו בעבר כמנהיג הקווקזי (התנועה הראשונה), הניגון מסתיים בתקווה חזקה לעתיד (התנועה האחרונה). ניגון זה, הסביר הרבי, משקף את מצבה של הנשמה למטה, לעומת מצבה למעלה, ואת הביטחון של הנשמה על מצבה לעתיד.

דברי הרבי:
ניגון זה שמעתי מחסידים, יחד עם סיפור:
בתחלת התפשטות ממשלת רוסיא ע"י כיבוש שטחים נרחבים, הי' חפצם לכבוש גם את הרי הקווקזים, שבהם דרו אנשים שלא היו בני-תרבות כו', והי' להם קיסר משלהם, ששמו הי' "שׁאַמיל".
למרות שאנשי הממשלה היו מרובים יותר מהאנשים הנ"ל שדרו על ההרים, מ"מ, לא היו יכולים לכבשם, מפני הקושי להגיע אליהם, בישבם על ההרים הגבוהים.
ועד שרימו אותם – הבטיחו להם שיעשו עמהם שלום, ויתנו להם כמה הנחות וכו', ובסופו של דבר, תפסו את המושל, "שׁאַמיל", והגלוהו לעומק רוסיא, ובין אם הי' במאסר או לא, הי' בגלות.
וכאשר הי' נזכר ומתבונן במעמדו ומצבו בהיותו על ההרים הגבוהים, בהיותו חפשי מהממשלה ומכבלי תרבות, ועכשיו הוא משועבד כו' – הי' מתעורר ברגשי געגועים, וניגן ניגון זה, שהתחלתו מבטאת את רגש הגעגועים, ועד לתנועה האחרונה של הניגון שמבטאת את התקווה שסוף כל סוף יחזור למקומו.
כאשר יהודים שמעו ניגון זה – ניצלו זאת בעבודת ה' בנוגע להעניין דירידת הנשמה למטה, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא: בהיותה למעלה היתה הנשמה בת-חורין, שהרי היתה מאוחדת עם אלקות, כמ"ש "חי הוי' אשר עמדתי לפניו". ואילו בהיותה למטה – הרי ידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו בהיותו בכבלי הגוף ונפש הבהמית, ובפרט אם חטא ופגם ועבר את הדרך, ואפילו לאחרי שתיקן זאת, הרי כללות עבודתו היא בדרך "מצות אנשים מלומדה", וגם אם עבודתו היא מתוך חיות ורגש של אהבה ויראה, בשמחה ובטוב לבב, הנה אפילו אם יהי' צדיק גמור עובד הוי' באהבה בתענוגים, הרי הוא בבחינת "יש מי שאוהב".
וכאשר מתבונן בזה, אזי מתעורר ברגשי געגועים למעמדו ומצבו בהיותו על ההרים הגבוהים – שרש הנשמה כפי שהיא בבחינת "הרים" "אלו אבות", שמהם נמשך בירושה לכל בני ישראל, דהיינו, בחינת חג"ת דאצילות, וגם למעלה מאצילות, ועד להרים הגבוהים שלפני הצמצום.
ועד"ז בנוגע לרגש התקוה בתנועה האחרונה של הניגון – שבטוח הוא ש"לא ידח ממנו נדח", וסוכ"ס יגיע למחוז חפצו, היינו, למדריגה נעלית יותר מכמו שהי' קודם הירידה למטה, שזוהי תכלית הירידה שהיא צורך עלי', והיינו, שמגיע למדריגה כזו שמתאחד עם עצמותו ית' ממש.

לשמוע את הרבי מנגן את ניגון שאמיל

לראש הדף
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   ניגון שאמיל

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional